19-21 MAY 2015

WESTERN BALKAN COMMITTEE » CHAMBER EVENTS » 19-21 MAY 2015

 

Business delegation to Tirana

 

The Committee for Western-Balkan Relations of the Hungarian Chamber of Commerce and Industry (HCCI) organized a business delegation to Tirana, Albania between the 19th and 21st of May, 2015 in connection with the Hungarian – Albanian Joint Economic Committee session. One of the aims of the Forum, which had been organized in cooperation with the Committee for Western-Balkan Relations, the Tirana Chamber of Commerce and Industry and the Hungarian Embassy in Tirana, was to unlock the business potential for economic actorsof the two countries, the other aim was to present that the reforms, which had been made in the recent past, had an exceptionally good effect on the Albanian business and investment environment.

After the speech of Arben Shkodra, the vice-president of the Tirana Chamber, Brunilda Paskali, deputy-minister of economy held a presentation about the current questions of Hungarian - Albanian economic relations.

The deputy-minister expressed her thankfulness to the chambers for the organization of the Economic Forum, then added that delegations coming to such events and exhibitions promote the development of Hungarian – Albanian business relations and that she would be happy if similar events would be organized more often. Besides the cooperation of chambers she greeted the cooperation between Albanian and Hungarian investment agencies as well.

According to Albanian statistics, bilateral goods traffic has grown by 5.8% in 2014 compared to 2013.

The deputy-minister highlighted that Hungarian companies take cost-effective technology to Albania and that she hopes, there shall be more and more Hungarian companies present in the country inthe near future.

About the business environment, she said that Albania provides the legal environment needed for economic cooperation and investments, the country’s competitiveness has improved- Albania has progressed40 steps forward on the Doing Business ranking, with which it takes the 68th position – she also added young, skilled workers as a positive factor. At the end of her speech she wished a lot of luck tobusiness negotiations and further cooperation.

In his welcoming speech, Dr. László Szabó, Deputy Minister of Foreign Affairs and Tradehighlighted that the future development of rail and road networks will contribute to the stimulation of business contacts. He greeted the openness of the Albanian business environment and the good political cooperation between the two countries.

Hungarian – Albanian trading of goods made up a value of 49, 5 million euros in 2014, 95% of which had been Hungarian export, which falls far below expectations, he also added that it would be possible to realize multiple volumes of trade with appropriate investments, mainly in the fields of agriculture, the food industry, energy, transportation and infrastructure development. Following this he spoke about the fact that the Hungarian institutional system supports the development of Foreign Affairs on several levels, from which he highlighted the Ministry of Foreign Affairs and Trade, the Hungarian National Trading House, the Hungarian Investment Promotion Agency and Eximbank. The ambassador and foreign trade diplomat delegated to Tirana have a significant role in fostering Hungarian – Albanian relations. At the end of his speech László Szabó said that MNKH Hungarian National Trading House Cls. is planning to open its representative office already this year.

Arben Shkodra, the vice-president of the Tirana Chamber of Commerce and Industry positively evaluatedthe relative geographical proximity of thetwo countries from the viewpoint of bilateral cooperation. Arben Shokdra furthermore added that both countries had been negatively affected by the 2008 economic crisis and stressed that chambers of both countries have to stimulate cooperation between institutions and companies as well. A good basis for the development of relations is created by cooperation agreements between the governments, such as the avoidance of double taxation, the investment treaty and the cooperation agreement that had been signed by the two chambers, the latter which - according to his opinion - should be complemented with additional points.

Attila Galambos, Chairman of the Committee for Western Balkan Relations thinks that the conditions are given for cooperation, but railway development would be necessary, which could be realized from EU Pre-Accession Funds. He highlighted that the 90s had been the Golden Age of bilateral business relations, which was a period when export to Albania could be conducted without any help, for example frozen chicken had been exported at an annual value of 2 -3 million USD. Ha added that chamber cooperation is a good basis of developing business relations, however institutions cannot make business deals that is the task of companies. At the end of his speech Attila Galambos mentioned the Committee for Western Balkan Relations, which was formed in 2012 and helps enterprises in 6 countries in the region and currently has 70 members.

At the meeting of entrepreneurs following the forum, the representatives of 10 Hungarian companies and 20 Albanian companies held bilateral business negotiations.

 

 

Üzleti delegáció Tiranába

 

Az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata 2015. május 19-21. között üzleti delegációt szervezett Albániába, Tiranába, az ugyanebben az időben megrendezett Magyar – Albán Gazdasági Vegyes Bizottsági üléshez kapcsolódóan. A Nyugat-balkáni Tagozat, a Tiranai Kereskedelmi és Iparkamara és a tiranai magyar nagykövetség együttműködésével szervezett fórum egyik célja a két országban rejlő üzleti potenciál feltárása volt a gazdasági szereplők számára, a másik célja pedig annak bemutatása, hogy az elmúlt időszak reformjai rendkívül jó hatással voltak az albán üzleti és befektetési környezetre.

Arben Shkodra, a tiranai kamara elnökhelyettesének köszöntőjét követően Brunilda Paskali, gazdasági miniszterhelyettes tartott előadást a magyar-albán gazdasági kapcsolatok aktuális kérdéseiről. Miniszterhelyettes asszony köszönetet mondott a kamaráknak a gazdasági fórum megszervezéséért, majd hozzátette, hogy az ilyen rendezvények és a kiállításokra szervezett üzleti delegációk elősegítik a magyar-albán gazdasági kapcsolatok további fejlődését, és örömmel venné, ha több ilyen jellegű esemény kerülne megszervezésre. A kamarai együttműködésen kívül üdvözölte az albán és a magyar befektetési ügynökségek együttműködését is. A kétoldalú áruforgalom albán statisztikák szerint 2014-ben 5,8%-kal nőtt 2013-hoz képest. Miniszterhelyettes asszony kiemelte, hogy a magyar cégek költséghatékony technológiát visznek Albániába, és reméli, hogy a közeljövőben egyre több magyar cég lesz jelen az országban. Az üzleti környezetről elmondta, hogy Albániában biztosított a jogi környezet a gazdasági együttműködéshez és a befektetésekhez, az ország versenyképessége nőtt – Albánia 40 helyet lépett előre a Doing Business rangsorban, mellyel a 68. helyet foglalja el – továbbá pozitívumként említette a fiatal, szakképzett munkaerőt. Köszöntője végén sok sikert kívánt az üzleti tárgyalásokhoz és a további együttműködéshez.

Dr. Szabó László, külgazdasági és külügyminiszter-helyettes köszöntőjében kiemelte, hogy a vasúti és közúti hálózat jövőbeni fejlesztése hozzájárul az üzleti kapcsolatok élénkítéséhez. Üdvözölte az albán üzleti környezet nyitottságát és a két ország jó politikai együttműködését. A magyar-albán áruforgalom 2014-ben 49,5 millió eurót tett ki, amelynek 95 százaléka magyar export volt, amely messze alulmúlja a lehetőségeket, és hozzátette, hogy a kereskedelmi volumen többszörösét lehetne realizálni a megfelelő befektetésekkel elsősorban a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az energetika, a szállítmányozás és az infrastruktúra-fejlesztés terén. Ezt követően arról beszélt, hogy a magyar intézményrendszer több szinten is támogatja a külgazdasági kapcsolatok fejlesztését, ezek közül kiemelte a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, a Magyar Nemzeti Kereskedőházat, a Nemzeti Befektetési Ügynökséget és az Eximbankot. A magyar-albán kapcsolatok elősegítésében fontos szerepet tölt be a nagykövet, és a Tiranába delegált külgazdasági szakdiplomata. Köszöntője végén Szabó László elmondta, hogy az MNKH Zrt. képviselet megnyitását tervezi még az idei évben.

Arben Shkodra, a Tiranai Kereskedelmi és Iparkamara elnökhelyettese a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése szempontjából pozitívumként értékelte a két ország viszonylagos földrajzi közelségét. Arben Shokdra megemlítette továbbá, hogy a 2008-as gazdasági válság rosszul érintette mindkét országot, és hangsúlyozta, hogy a két ország kamarájának serkentenie kell az intézményes és céges együttműködést is. A kapcsolatok fejlesztéséhez jó alapot teremt a kormányközi, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, a befektetési egyezmény valamint a két kamara által aláírt együttműködési megállapodás – ez utóbbit véleménye szerint célszerű lenne újabb pontokkal kiegészíteni.

Galambos Attila, a Nyugat-balkáni Tagozat elnöke úgy véli, hogy a feltételek adottak az együttműködéshez, de szükséges a vasúti közlekedés fejlesztése, amit uniós előcsatlakozási alapokból lehetne megvalósítani. Kiemelte, hogy a 90-es évek második fele volt a kétoldalú üzleti kapcsolatok aranykora, abban az időszakban is lehetett Albániába exportálni segítség nélkül, például fagyasztott csirkét, mely esetében az export évi 2-3 millió USD-t tett ki. Hozzátette, hogy a kamarai együttműködés jó alapot biztosít az üzleti kapcsolatok fejlesztéséhez, de az intézmények nem tudnak üzletet kötni, ez a cégek feladata. Galambos Attila beszéde végén megemlítette a Nyugat-balkáni Tagozatot is, mely 2012-ben jött létre és 6 térségbeli ország vonatkozásában segíti a vállalkozásokat, jelenleg mintegy 70 tagot számlál.

A fórumot követő üzletember-találkozón 10 magyar cég és mintegy 20 albán vállalat képviselője folytatott kétoldalú üzleti tárgyalásokat.