MACEDONIA

WELCOME » MACEDONIA

 

ДОБРОДОЈДОВТЕ!

 

Communautrade-Europe Ltd. е брзо растечка фирма лоцирана во Будимпешта и Тирана, со големо искуство во делот на трговија, финансии, инвестиции во недвижнини и консултантски услуги во управување со проекти.

Communautrade-Europe Ltd. (CTEU) пружа консултантски услуги поврзани со проекти финансирани од ЕУ или од други меѓународни организации, како од страна на корисникот, така и од страна на изведувачот, во балканските земји, Централно источна Европа, Турција и поранешните земји од СССР.

Исто така, повеќе од 25 год.им помагаме на општини или фирми од балканскиот регион, за да успеат да воспостават и развијат финансиски, трговски и туристички врски со Централно источна Европа или Западна Европа. Нашите референци се во врска со поддршка при развој на пазарот за недвижнини, поддршка во трговијата со гас и нафта, изградба на станбени објекти и поддршка при преземање на други фирми во областа на банкарството и финансиите. Една од нашите најјаки страни е искуството во барање нови пазарни можности за фирми лоцирани во балканскиот регион и Унгарија, со посебен осврт на проекти финансирани од ИПА (инструментот за предпристапна помош) фондовите.