BOSNIA AND HERZEGOVINA

WELCOME » BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

„DOBRODOŠLI!


Communautrade-Europe Ltd. je brzorastuća konsultantska kompanija koja se nalazi u Budimpešti i Tirani i koja ima dokazano konsultantsko iskustvo u oblasti trgovine, finansija, investiranja u nekretnine te upravljanja projektima.

 

Communautrade-Europe Ltd. (CTEU) daje konsultantske usluge zainteresiranim stranama iz EU I drugim projektima koje finansiraju međunarodne sheme podrške, pri čemu se ima u vidu i korisnik projekta/ugovorni organ I stvarni ugovarač u regiji Balkana, Srednje Istočne Evrope, Turske te bivših ZND zemalja.
Pored toga, pružamo pomoć općinama ili preduzećima iz regije Balkana da uspostave i razviju finansijske, trgovinske I turističke veze sa Srednjom Istočnom Evropom ili Zapadnom Evropom u toku 25 godina. Naše usluge polaze od pružanja pomoći razvoju tržišta nekretnina, pojednostavljivanje trgovine prirodnim gasom i naftom; razvoj rekrecijskih kondominij I dobijanje podrške u oblasti bankarstva I finansija. Jedna od naših najjačih karakteristika jeste traženje novih prilika na tržištu za kompanije sa sjedištem u regiji Balkana I Mađarske, pri čemu se posebna pažnja obraća na projekte koje finansira EU kroz IPA fondove.”