SERBIA

WELCOME » SERBIA

 

DOBRODOŠLI!


Communautrade-Europe Ltd (doo) je brzo rastuća konsultantska firma koja se nalazi u Budimpešti i Tirani sa dokazanim iskustvom u području trgovine, finansija, ulaganja u nekretnine i upravljanjem projektima.


Communautrade-Europe Ltd (CTEU) pruža usluge savetovanja interesentima iz EU ili drugih finansiranih projekata međunarodnih programa podrške kako na strani korisnika/naručioca ili na strani stvarnog izvođača u regiji Balkana, Srednje-Istočne Evrope, Turske i bivše zemlje ZND-a.


Osim toga mi takođe pomažemo opštinama ili preduzećima iz balkanske regije da uspostave i razviju finansijske, trgovinske i turističke veze prema Srednjoj-Istočnoj Evropi i Zapadnoj Evropi već više od 25 godina. Naše reference variraju od pomoći za razvoj tržišta nekretnina; olakšavanje trgovine prirodnog gasa i nafte; razvoj vise-stambenih rekreativnih zgrada i podrška akvizicija u oblasti bankarstva i finansija. Jedna od naših najjačih stručnih područja je nalaženje novih tržišnih mogućnosti za firme koje se nalaze u regiji Balkana i Mađarske, sa posebnim osvrtom na projekte koji se finansiraju iz IPA (programa pred-pristupnih fondova) fondova Evropske unije.