KOSOVO

WELCOME » KOSOVO

 

Communautrade-Europe Ltd (CTEU) eshte nje kompani konsulente ne rritje e cila ka selite e saj ne Tirane dhe Budapest.Kjo kompani eshte me eksperience ne fushen e biznesit,finances,investimeve ne prona dhe konsulence menaxhimi.

Communatrade ofron sherbime konsulence jo vetem paleve te interesuara te shteteve te BE-se,por edhe paleve kontraktetuese te rajonit te ballkanit Qendror e Lindor,Turqi dhe is vendeve CIS.

Pervec kesaj,ne asistojme ne firmat e zones se Ballkanit per te zhvilluar dhe vendosur lidhjet financuese,tregtare dhe ato te fushes se turizmit,nepermjet Europes Qendrore Lindore dhe asaj Perndimore,tashme prej njezet vjetesh.

Referencat tona variojne nga asistenca tek zhvillimi i tregut real estate,gazi natyral dhe naftes,suport ne rinovimi dhe blerje pronash dhe mbeshtetje ne fushen bankare dhe financiare.

Nje nga fushat me te fortat tonat eshte krijimi i mundesise se hapjes se tregjeve te reja per kompanite qe ndodhen ne rajonin e Ballkanit dhene Hungary,projektimi i te cilave eshte nen kujdesin e vecante te projekteve te financuara nga fondet e Be-se IPA.