3 JULY 2012

WESTERN BALKAN COMMITTEE » CHAMBER EVENTS » 3 JULY 2012

 

The Western Balkan Committee (WBC)of the Hungarian Chamber of Commerce and Industry (HCCI) has been inaugurated

 

On July 3, 2012, the first meeting – being the inauguration – of the WBC has been conducted with a large number (74) of interested participants. The Committee has pledged its focus to promote Hungarian firms in accessing the Western Balkan market (Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Kosovo and Serbia). The presidency of the committee was accepted by Mr. Attila Galambos, managing director of Communautrade-EuropeKft.

 

Subsequent to the inauguration, the WBC members have accepted the Rules of Procedures and elected the members of the board:

  • President: Mr. Attila Galambos, Communautrade - Europe Kft. (managing director);
  • Vice-president: Mr. Imre Tóth, a TEN-TZrt. (president);
  • Members of the Board:

o   Mrs. Tényiné Stark Máriát, HCCI (International director);

o   Mr. Attila Tóth, CÉH Tervező, BeruházóésFejlesztőZrt. (President);

o   Mr. István Herdon, XID Befektetési Kft. (Managing director);

o   Mr. ElődOrbán, Enterprise Communications Magyarország Kft. (Managing director)

o   Mr. Csaba Simon, Magyar ExporthitelBiztosítóZrt. (Business promotion director).

 

 

Megalakult az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata

 

2012. július 3-án, nagy érdeklődés mellett, mintegy 74 fő részvételével került sor az MKIK Nyugat-balkáni Tagozatának alakuló ülésére Budapesten. Az újonnan megalakult tagozat a térségben (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Koszovó) érdekelt hazai cégek piacra jutásának elősegítését tűzte ki célul, vezetését Galambos Attila úr, a Communautrade Europe Kft. ügyvezető igazgatója vállalta.

A Tagozat alakuló ülését megelőző gazdasági fórumon Radetzky Jenő, MKIK alelnök úr köszöntőjét követően került sor Pósa Krisztián, a Magyar Külügyminisztérium Nyugat-Balkán Főosztályának főosztályvezetőjének előadására, melyben a Nyugat-Balkán magyar külpolitikában betöltött szerepéről beszélt. Főosztályvezető úr elmondta, hogy a Nyugat-Balkán egy politikai fogalom, mely azokra az országokra vonatkozik, melyek ebben a térségben találhatók és céljuk az EU csatlakozás. A térség prioritást élvez a magyar külpolitikában – Magyarország, Csehország, Szlovákia és Ausztria támogatja ezen országok EU-csatlakozási törekvéseit. Előadása során ismertette a térség egyes országaival kapcsolatos legfontosabb információkat, valamint a Külügyminisztérium térséggel kapcsolatos feladatait ismertette.

Péntekné Gecsényi Krisztina, a Nemzetgazdasági Minisztérium Nyugat-Balkán Osztályának osztályvezetője a nyugat-balkáni országokkal fennálló gazdasági kapcsolatokról tartott előadást. Elsőként a 2020-ig tartó Külgazdasági Stratégiáról beszélt, melynek fontos részét képezi a nyugat-balkáni országokkal való gazdasági kapcsolatok fejlesztése. 2011-ben 3,5 Mrd euro volt a kereskedelmi forgalom, amely 24,2%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A régió aránya az összmagyar külkereskedelmi forgalomból: 2,1%, Magyarország három meghatározó kereskedelmi partnere 2011-ben Szerbia (41%), Horvátország (41%), valamint Bosznia-Hercegovina (10%).

Kiemelte, hogy Magyarország a térség minden országában az első tíz befektető között szerepel. (Vezető beruházók többek közt a MOL, az OTP, a Magyar Telekom, a Trigránit és a Hunguest Hotels.)

Szilágyiné Bátorfi Edit, a Magyar Külügyminisztérium főosztályvezető helyettese a Közép-Európai Kezdeményezésről (KEK) és a Visegrádi Csoportról tartott előadást. 2013-ban Magyarország egyszerre tölti be a KEK és a Visegrádi Együttműködés soros elnöki tisztét. Előadásában megemlítette az elnökségből adódódó lehetőségeket, majd a nyugat-balkáni célkitűzéseket.  Ismertette továbbá a KEK prioritásait és ezek megjelenési lehetőségeit, majd a KEK és a Visegrádi Alap forrásait és eszközeit.

Dr. Velikovszky László, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízott főosztályvezetője a nyugat-balkáni térségre vonatkozó IPA és egyéb programok kapcsán elmondta, hogy 2014-20 között várhatóan még a korábbi 5,7 milliárd EUR-nál is több IPA forrásra lehet számítani. Kiemelte, hogy Magyarország nagy tapasztalattal rendelkezik az uniós források felhasználásában, ezekben az országokban viszont hiányzik ez a tudás, amely tény megfelelő alapul szolgálhat projektekben való együttműködésekhez.

A fórum végén Galambos Attila úr, a megalakuló Nyugat-balkáni Tagozat leendő elnökének a bemutatkozására került sor.

A fórumot követő tagozati ülésen a 40-ből 34 jelenlévő tag egyhangúlag elfogadta a Tagozat ügyrendjét, és megválasztotta az elnökségi tagokat. A Tagozat elnöke Galambos Attila, a Communautrade - Europe Kft. ügyvezető igazgatója, alelnöke pedig Tóth Imre, a TEN-T Zrt. elnök vezérigazgatója lett. Elnökségi taggá választották Tényiné Stark Máriát, az MKIK nemzetközi igazgatóját, Tóth Attila urat, a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Herdon István urat a XID Befektetési Kft. ügyvezető igazgatóját, Orbán Előd urat, az Enterprise Communications Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját valamint Simon Csaba urat, a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. üzleti ügyvezető igazgatóját.

Az ülés a Tagozat 2012. évi programtervének ismertetésével zárult.